- Mặt: Màng PET 7 màu - Keo: Acrylic - Đế: Giấy Kraft tráng PE - Quy cách chuẩn: 0.60 m x 200 m - Đặc điểm: Mặt ánh 7 màu cầu vồng, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ - Keo: Acrylic - Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu vàng - Quy cách chuẩn: 1.06 m x 300 m 0.53 m x 300 m- Đặc điểm: Phổ biến nhất, dễ in, dễ bế nhãn.Dùng trong các ứng dụng thông thường
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ - Keo: Acrylic - Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng - Quy cách chuẩn: 1.06 m x 300 m 0.53 m x 300 m- Đặc điểm: Rất phổ biến, dễ in, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ - Keo: Acrylic - Đế: Giấy Glassine tráng silicon, màu trắng - Quy cách chuẩn: 1.06 m x 300 m 0.53 m x 300 m- Đặc điểm: Phổ biến, dễ in, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường. Sử dụng được trong in mã vạch